Port Royal des Champs

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

český

Port-Royal

Klášter Port-Royal des Champs založený v roce 1204, se už začátkem 17. století stal historickým místem katolických reforem a to z iniciativy známé Matky Angeliky, která zde znovu zavedla pravidlo Svatého Benedikta. Komunita založená v Paříži v roce 1625 přežívala pod jurisdikcí pařížského arcibiskupa a stala se v roce 1647 klášterem Port-Royal Svaté Svátosti.

Kolem roku 1635 se mnich Saint Cyran stává duchovním vůdcem ženského kláštera, urychluje ustavení skupiny „Samotářů“, která vznikla v Paříži a potom v „Champ“ a inspiruje tak založení „malých škol“ díky čemuž se Port-Royal stává jednou z kolébek moderní pedagogiky.

Mnich Saint Cyran, přítel Carnelia Jansena, je spolus Antonem Arnauldem, bratrem Matky Angeliky iniciátorem teologického vlivu vracejícího se k čtení Otců Církve, hlavně Svatého Augustýna. „Augustinus“ de Jansenius zavržený Římem v roce 1642 se stává motivem ostrých polemik, jejichž zastánci se stávají Antono Arnault a Samotáři z Port-Royal. Hlavním zdrojem jansenistické myšlenky ve Francii, Port-Royal, se ukazuje jako místo odboje proti královské moci, které si Ludvík XIV. nedokázal podmanit po celou dobu svého dlouhého panovnictví. V roce 1661 nařídil rozehnat Samotáře a zavřít Malé Školy. Církevní mír v roce 1669 znamená přestávku v protijansenovské politice a klášter se těší druhému zlatému období pod záštitou vévodkyně z Longueville, královy sestřenice. Po Nimegovském míru a smrti sestřenice v roce 1669 a pak od roku 1705 až 1713 se stárnoucí král snaží vyhnat jansenisty z království. Když se mu nepodařilo přinutit mnišky z kláštera Port-Royal k poslušnosti, posílá je v roce 1709 po celé zemi a dva roky nato dává zničit jejich klášter.

Hlavní intelektuální centrum Velkého Století, Port-Royal, je fascinující inspirací pro spisovatele a myslitele, mezi kterými jsou především Pascal, Racine, La Fontaine, páni ze Sévigné a další.

Ruiny klášteraruines

  Z původního kláštera Port-Royal des Champs se zachovaly stavby používané poté pro hospodářské účely, hlavně rozsáhlý holubník a původní mlýn. Základy klášterního kostela byly vykopány po revoluci vévodou z Luynes. Malá novogotická modlitebna byla přistavená koncem 19. století na místě bývalé apsiky (nevím co je), kde bylo zřízeno muzeum.

Malé školy

V roce 1651 postavili Samotáři z Port-Royal jednoduché, ale elegantní ubytování pro „Malé školy“.  Koncem 19. století postavili majitelé hospodářství se stejným úmyslem přístavbu. V této stavbě je od roku 1982 umístěné muzeum. Zde je možné vidět mnohé malby, které Champaigne (vlámský barokní malíř) namaloval pro klášter.

Farmářské stodoly

puitFarmářské stodoly stojící na rovině byly v roce 1709 přidělené k Port-Royal v Paříži. Prodané v době revoluce, byly používané do roku 1984, kdy je odkoupil stát. Doposud je viditelná původní pšeničná stodola a soubor zemědělských staveb ze 17. a 19. století. Uprostřed dvora stojí ještě studna, která se nazývá Pascal.

Ubytovna Samotářů

Bývalá ubytovna samotářů, která stála podél Malých Škol bude brzo zrestaurovaná a bude zde umístěna muzejní knihovna a centrum pro výzkum Jansenismu a historie spiritualismu.

Ovocný sad a historické zahrady

Ovocný sad vysazený před Malými školami je rekonstrukcí sadu založeného Robertem Arnauldem z Andilly, bratrem Matky Angeliky, který se usadil a žil v izolaci v Champs. Zeleninová zahrada, bylinná a květinová zahrada, která se nachází před farmou, připomíná původní klášterní zahrady.